top of page

VÅRA TJÄNSTER & PRODUKTER

På MinAffärsTV tar vi ett större ansvar för att skapa en fungerande totallösning, som både på kort och lång sikt skall kunna ge dig god avkastning. Vi finns med under hela resans gång, och släpper aldrig vårt åtagande.

Oavsett om du driver ett enmansföretag eller sitter som marknadschef på en stor koncern, skall du redan från dag ett tydligt kunna se att vårt samarbete är hållbart och lönsamt. Så skall det fungera varje dag. Är du kund hos oss skall din marknadsföring inte vara en kostnad utan generera en intäkt.
Vi garanterar det. Därför behöver vi inte långa bindningstider.


Samtliga av våra tjänster går utmärkt att kombinera som du själv önskar och därmed sys ihop till ett upplägg som passar just dig - alltid med fokus på att ge dig bäst exponering till lägsta möjliga pris.
Digital väggtidning

DIGITAL VÄGGTIDNING

Vår lokala skärmkluster-lösning, där alla medlemmar på orten stärker sitt varumärke genom att samarbeta och synas på varandras skärmar, i webbportalen och andra kanaler man valt.

 

Alla hjälps åt att dra kunder till varandra för att stärka handeln på orten, och ge varandra maximal exponering till marknadens lägsta pris.

MinAffärsTV - Digital Väggtidning

MinAffärsTV är unika. Vi backar upp våra påståenden om funktion, enkelhet och effektivitet, med ett direkt ekonomiskt ansvar. Korta bindningstider och möjlighet att prova oss kostnadsfritt. Vi vill inte ha dina pengar om vi inte kan leverera intäkter och framgång.

Digital signage

MINAFFÄRSTV DIGITAL SIGNAGE

Digital skyltning är en effektiv kanal för att öka intäkterna, bygga sitt varumärke och sprida information innanför väggarna, framförallt för större aktörer med flera butiker inom ett stort geografiskt område.
Vi jobbar idag med en mängd kedjor och aktörer som önskar harmonisera och få ut sin kommunikation till sina anläggningar runt om i Sverige, på ett modernt och dynamiskt sätt, liksom enskilda butiker, föreningar, kommuner, restauranger, gym och andra med kommunikationsbehov.

MinAffärsTV erbjuder ett helt anpassningsbart koncept med en innehållsmix av centralstyrt och lokalanpassat annonsmaterial. Vi stöttar så väl huvudkontor som varje ansluten anläggning att producera och publicera material ut på skärmarna - allt för att skapa en enkel och krångelfri vardag för samtliga involverade aktörer.
Dessutom kopplar vi i många fall på automatiska flöden, som exv. varje anläggnings egna Facebook- och Instagram-flöde, så att även dagsaktuell lokal och personlig information fyller skärmflödet.

 

MinAffärsTV - Digital Signage
  • För kedjor, enskilda butiker, kommuner och andra aktörer som enkelt vill kommunicera

  • Ökar försäljningen

  • Förenklar för kunden och skapar en intressant och levande informationskanal

  • Avlastar personalen och blir en "extra säljare" för anläggningen

  • Möjliggör en exponeringsyta för att generera leverantörsintäkter

  • Ser till att hålla alla informerade

  • Automatiskt och enkelt - sparar tid

MinAffärsTV är unika. Vi backar upp våra påståenden om funktion, enkelhet och effektivitet, med ett direkt ekonomiskt ansvar. Korta bindningstider och möjlighet att prova oss kostnadsfritt. Vi vill inte ha dina pengar om vi inte kan leverera intäkter och framgång.

Annonsering / Publicering

ANNONSERING BUTIKSTV

Nå alla i lokalsamhället till absolut bästa pris.

 

Vi har fler än 3000 skärmar på över 150 orter i Sverige.

MinAffärsTV upplåter ett par annons-platser på varje orts Digitala Väggtidning, för de kunder som önskar exponera sitt varumärke, men inte har en fysisk plats för en egen skärm. Kontakta oss när du vill synas lokalt.

MinAffärsTV - Reklamplats butiksTV

MULTIKANAL-PUBLICERING

Alla kanaler såsom Facebook, Instagram, hemsida, skärmar, webbportaler m.m. skall uppdateras och skötas för att ge resultat. En ofta tidskrävande process.
Med MinAffärsTV:s unika multikanalverktyg sker uppdateringen samtidigt och helt automatiskt för de kanaler du valt att lägga till.
Kombinerar du med vår materialservice gör vi t.o.m. annonsmaterialet åt dig.
Eller varför inte återanvända allt det material du redan skapar till din Facebooksida? - Vi kan se till att det automatiskt publiceras i alla dina andra kanaler.
En bonuseffekt är att att allt material dessutom blir sökbart på Google. SEO på köpet.

MinAffärsTV - Multikanal-publicering
App / Kö-display

ORTS-APP

En orts-baserad mobilapp, som bildar en digital lokaltidning, alltid nära till hands för läsaren. Ortsappen är naturligtvis helt integrerad med Väggtidningens displayer. Resultatet - en lättillgänglig, gemensam informationskanal för kommun, näringsliv och föreningsliv, där alla anslutna företagare även når ortens invånare.

MinAffärsTV - Ortsapp

KÖ-DISPLAY

Skapa en positiv köupplevelse för dina besökare,


där de kan fortsätta handla istället för att behöva stå i kö. När kunderna tittar till aktuellt könummer visas samtidigt dina skärmerbjudanden, vilket banar väg för merförsäljning. Stöd för flera kassor.

MinAffärsTV - Kö-TV
bottom of page